Wyklady


Janusz A. Starzyk

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

w Rzeszowie

 

Systemy Autonomiczne

Inteligentne Systemy Autonomiczne I

Inteligentne Systemy Autonomiczne II

 

Computational Intelligence

 

Seminarium Dyplomowe Inzynieryjne

Seminarium Magisterskie

Projekt Zespołowy

Projekt Interdyscyplinarny
 

 

Teaching to Reason and Learn by Problem Solving

 

 

 

Advice to college students regarding spending sufficient time on their studies

 

 

 

 

Is Graduate School for You?     by Frank Vahid